Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Full-service marketingbureau Tentacle

Laatst bijgewerkt: 12 september 2023

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten aangeboden door reclamebureau Tentacle (“wij”, “ons”, “ons bedrijf”), gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onze diensten niet te gebruiken.

Diensten

2.1. Beschrijving van Diensten

Wij bieden reclame- en marketingdiensten aan, waaronder maar niet beperkt tot, creatieve concepten, advertentiecampagnes, grafisch ontwerp, webontwikkeling, sociale media beheer, enzovoort.

2.2. Toegang en Gebruik

U bent verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten. U stemt ermee in deze diensten niet te gebruiken voor illegale of onethische doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze diensten op elk moment op te schorten of te beëindigen als u deze voorwaarden schendt.

Intellectueel Eigendom

3.1. Onze Eigendom

Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en andere materialen op onze website en geleverd als onderdeel van onze diensten, zijn ons intellectuele eigendom en worden beschermd door auteursrechten en andere toepasselijke wetten.

3.2. Gebruik van Onze Materialen

U mag onze materialen alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag geen materiaal van onze diensten kopiëren, reproduceren, verspreiden, aanpassen of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Prijzen en Betaling

4.1. Prijzen

De prijzen voor onze diensten worden vermeld in onze offertes en facturen en kunnen variëren op basis van de aard en omvang van de diensten.

4.2. Betaling

Betaling dient te geschieden volgens de voorwaarden vermeld in onze offertes en facturen. Wij behouden ons het recht voor om een aanbetaling te verlangen voorafgaand aan de levering van diensten.

4.3. Late Betaling

Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om rente en incassokosten in rekening te brengen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om onze diensten op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen, met inachtneming van eventuele lopende overeenkomsten. U kunt uw gebruik van onze diensten op elk moment stopzetten.

Privacy

Ons privacybeleid regelt het gebruik van uw persoonlijke informatie en maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie van de voorwaarden zal op onze website beschikbaar zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@tntcle.nl

Bedankt voor het lezen en begrijpen van onze Algemene Voorwaarden. Wij kijken ernaar uit om u van dienst te zijn bij Tentacle.